Menu:

News !

Polecamy !


Spis tre軼i dzia逝 "Artyku造"


(2kB)
Rozporz康zenie Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras ps闚 uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz徠 (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z p騧n. zm.2)) zarz康za si, co nast瘼uje:

1.
Wykaz ras ps闚 uznawanych za agresywne obejmuje nast瘼uj帷e rasy ps闚:

 • ameryka雟ki pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog ameryka雟ki;
 • dog argenty雟ki;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski str騜uj帷y;
 • owczarek kaukaski.

2.
Traci moc rozporz康zenie Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras ps闚 uznawanych za agresywne oraz warunk闚 wydawania zezwole na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).

3.
Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

Tekst rozporz康zenia, kt鏎e utraci這 moc prawn:

Rozporz康zenie Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 15.12.1998 r. w sprawie wykazu ras ps闚 uznawanych za agresywne oraz warunk闚 wydawania zezwole na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz.U. Nr 159 z 24 grudnia 1998 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz徠 (Dz.U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 roku Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) zarz康za si co nast瘼uje:

1.
Wykaz ras ps闚 uznawanych za agresywne, zwany dalej "wykazem", obejmuje nast瘼uj帷e rasy ps闚:

 • Ameryka雟ki pit bull terrier
 • Perro de Presa Mallorquin
 • Buldog ameryka雟ki
 • Dog argenty雟ki
 • Perro de Presa Canario
 • Tosa inu
 • Rottweiler
 • Akbash dog
 • Anatolian karabash
 • Moskiewski str騜uj帷y
 • Owczarek Kaukaski

2.
Osoba ubiegaj帷a si o wydanie zezwolenia, o kt鏎ym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz徠 (Dz.U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 roku Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715), zwana dalej "wnioskodawc", sk豉da pisemny wniosek o wydanie tego zezwolenia do w豉軼iwego, ze wzgl璠u na swoje miejsce zamieszkania, organu gminy, w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie.

3.
1. Wniosek, o kt鏎ym mowa w 2, powinien zawiera oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania.
2. Do wniosku wnioskodawca do陰cza pisemn informacj:
- o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, p販i i ewentualnym sposobie oznakowania psa,
- o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywa psa.

4.
1. W豉軼iciel psa rasy wymienionej w wykazie w ci庵u 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie rozporz康zenia sk豉da do organu gminy wniosek, o kt鏎ym mowa w 2.
2. Przepisy 3 stosuje si odpowiednio.

5.
Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od og這szenia.

Minister Spraw Wewn皻rznych i Administracji

<< wstecz

All Right Reserved : Copyright by Staffordshire Bull Terrier Info : design by Lucas

[ Informacje o prawach autorskich do materia堯w wykorzystywanych na stronach portalu SBT Info oraz zasady korzystania z serwisu ]